تعمیر کولر آبی :

آغاز گرما و تعمیر کولرآبی و خنکی لذت بخش کولر چیزی است که با شروع کم کم گرمای هوا به آن نیاز داریم.

تعمیر کولر آبی

برای تعمیر کولر در فصل گرما یک سری نکات را در نظر بگیریم :

- آشنایی با تجهیزات برای تعمیر کولر آبی

- برای سپردن کولر به دست تعمیرکار و تکنسین باید یک سری از اجزای کولر و نحوه کار آنها را بشناسیم.

- کولرهای آبی دو بخش گردش آب و گردش هوا دارند که هر کدام توسط موتور جداگانه ای فعالیت می کنند که گردش آب برعهده پمپ آب و گردش هوا بر عهده موتور اصلی دستگاه است.

قطعات و تجهیزات کولرآبی شامل سه بخش است :

- بخش ثابت : که شامل دریچه ها، بدنه، شیر تخلیه و اتصالات شبکه آبرسانی است.

- بخش الکتریکی: از سه دکمه قطع و وصل، پمپ آب و موتور کولر تشکیل شده.

- بخش مکانیکی: که از توربین هوا، تسمه و شناور تشکیل شده

برای تعمیر کولر آبی و سرویس و بازبینی هر یک از این قسمت ها حتما از تکنسین های مجاز استفاده کنید.

تعمیر کولر آبی

نکات قابل تامل هنگام تعمیر کولرآبی :

_ پیش از شروع کار از اینکه دستگاه خاموش است و به جریان اصلی متصل نیست باید مطمئن باشیم.

_ حتما دریچه های کولر در داخل منزل یا شرکت را باز کنید تا هنگام فعالیت به موتور آن فشار وارد نشود.

_ حتما پوشال را اگر قابل استفاده است بشویید در غیراینصورت تعویض کنید.

_ دریچه اطمینان آب را حتما باز کنید و رسوبی که کف کولر ایجاد شده را با کمک مواد جرم گیر شستشو دهید.

_ هنگامی که آب کوکر به طور کامل تخلیه شده حتما دکمه های مربوط به کولر را جداگانه بزنید تا از سلامت پمپ و موتور مطمئن شوید.

_ قطعات مکانیکی کولرآبی حتما باید کنترل شوند و محل اتصال توربین هوا و بولبیرینگ باید روغن کاری شود.

_ تسمه گرداننده توربین نه باید بسیار سفت و نه باید بسیار شل باشد و اگر اطراف آن نخ بیرون زده باید تعویض شود.

تعمیر کولر آبی

_ واترپمپ را باید تمیز کرده و بعد از روغن کاری درست سرجایش نصب کنید.

_ ناودان های درپوش را بشویید تا منافذ آن باز شود.

_ شناور را به درستی تنظیم کنید تا آب از تشتک یا دریچه اطمینان بیرون نریزد و برای اطمینان از سلامت شناور فلکه آب کولر را باز کنید.

_ شیر تخلیه را ببندید و کولر را آب گیری کنید.

_ پمپ آب را روشن کنید.

_ برای تهویه بهتر حتما واترپمپ را به مدت 5-10 دقیقه روشن کنید تا پوشال خیس شود و در آخر موتور کولر را روشن کنید

و در آخر با سرویس به موقع و تعمیر کولر آبی خود با اطمینان خاطر از خنکی باد لذت بخش کولر خود استفاده کرده و از این فصل گرم با تمام وجود لذت ببرید.