مایکروویو / مایکروفر / ماکروفر

مایکروفر ها نوعی اجاق برای می باشد که از امواج مایکروویو برای پخت و پز استفاده می کند. در این قسمت نکاتی در مورد چگونگی کارکرد و تعمیر مایکروفر قرار داده شده است.

نکاتی در مورد کارکرد مایکروفر :

- مایکروفر از لامپ مگنترون برای تبدیل الکتریسیته به امواج فرکانس بالا استفاده می کند. 

- امواج مایکروفر باعث لرزش در مولکول های غذا می شود و در نتیجه در اثر اصطکاک باعث گرم شدن غذا می گردد.

- برای صرفه جویی در وقت و انرژی مایکروفر دستگاه مناسبی برای گرم کردن غذا ها می باشد.

- مایکروفر برعکس سایر وسایلی که برای گرم کردن غذا استفاده می شود ، محیط اطراف را گرم نمی کند و فقط غذا را گرم می کند.