تعمیر لباسشویی آبسال Absal

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در شرکت آریابهکار توسط تعمیرکار لباسشویی فنی و باتجربه انجام می شود. تعمیرات ماشین لباسشویی یکی از خدماتی است که در کل سال با تقاضای زیاد مشتریان مواجه می شویم. شرکت آریابهکار به عنوان تعمیرگاه ماشین لباسشویی آبسال با سابقه طولانی صورت کاملا حرفه ای سرویس ماشین لباسشویی های آبسال می پردازد.

چه مشکلاتی در تعمیر ماشین لباسشویی آبسال رفع می شود

تعمیرات ماشین لباسشویی آبسال که تخلیه نمی شود

در تخلیه نشدن آب لباسشویی شما اول باید بررسی کنید که لوله های تخلیه مسدود نشده باشند. سپس داخل پمپ را چک کنید تا ببینید جسم خآبسالی یا آشغال در محل عبور آب قرار نگرفته باشد.

ماشین لباسشویی از پمپ تخلیه اب برای خالی کردن آب درون مخزن استفاده می کند. این پمپ توسط یک پره آب را به چرخش در می آورد.زمانیکه پمپ به صورت ناقص و غیر معمول فعالیت کند باعث ایجاد مشکل میشود.این پمپ میتواند به وسیله یک شی کوچک پوشانده شود و باعث تخلیه نشدن آب لباسشویی شود.

تعمیرات لباسشویی آبسال که صدا می دهد

زمانی یک ماشین لباسشویی صدای ناهنجار ایجاد می کند که بخش چرخشی دستگاه فرسوده یا شل شده باشد. مسئله ای که باعث صدای ناهنجار می شود می تواند مربوط به بخش های متعددی درون محفظه ی شستشوی ماشین لباسشویی شما باشد.

وقتی ماشین لباسشویی می چرخد، بر روی بلبرینگی حرکت می کند که اجازه می دهد مخزن آزادانه بدون کوچکترین محدودیتی حرکت داشته باشد. اگر این بلبرینگ فرسوده شده باشد، هنگام چرخش مخزن لباس ماشین لباسشویی صدایی بلند و ناهنجار به گوشتان خواهد رسید.

سرویس ماشین لباسشویی آبسال که نمی چرخد

هنگامی که درب ماشین لباسشویی باز است سوئیچ درب باعث جلوگیری از چرخش ماشین لباسشویی می شود . اگر سوئیچ درب نتواند به درستی عمل کند دیگ نخواهد چرخید

کوپلینگ موتور وظیفه انتقال نیروی موتور را در ماشین لباسشویی برعهده دارد . اگر محفظه دستگاه دارای بار اضافی باشد، کوپلینگ موتور در محافظت از موتور و انتقال به درستی عمل نخواهد کرد و دیگ ماشین لباسشویی نمی چرخد. سپس تسمه را حتما بررسی کنید تا مشخص شود که شکسته و یا شل نشده باشد.

فولی به دیگ شست و شو متصل می شود و با کمک تسمه و موتور دیگ را به چرخش درمی آورد . اگر فولی فرسوده شده باشد باعث از کارافتادن تسمه خواهد شد که این امر باعث ممانعت از چرخش موتور می کند.

تعمیر لباسشویی آبسال

 •تعمیر ماشین لباسشویی آبسال که روشن نمی شود

 دکمه های روی کنترل پنل را فشار دهید. اگر بعضی از دکمه ها کار می کنند اما بقیه کار نمی کنند، کنترل و صفحه نمایش دستگاه احتمالا نیاز به تعویض خواهد داشت.

اگر مدار الکتریکی ماشین لباسشویی بیش از حد بارگیری شده باشد، فیوز می پرد. اگر فیوز بسوزد یا بپرد، ماشین لباسشویی شروع به کار نمی کند.

اگر ماشین لباسشویی بیش از حد داغ شود، فیوز حرارتی می سوزد. اگر فیوز بسوزد، ماشین لباسشویی کار نخواهد کرد.

عیب یابی ماشین لباسشویی آبسال که لرزش دارد

شوک گیر ها لرزش مخزن ماشین لباسشویی را کاهش می دهد. اگر یک یا تعدادی از شوک گیر ها پاره شده باشند، ماشین لباسشویی به لرزش در می آید. برخی اوقات، وقتی ماشین لباسشویی از جای خود حرکت کرده است، شوک گیر ها ممکن است جدا شوند.

میله های تعلیق به کاهش حرکات مخزن ماشین لباسشویی کمک می کنند. اگر یک یا چند میله تعلیق شکسته شده باشد، ماشین لباسشویی به لرزش و حرکت می افتد.

فنر های تعلیق به جذب حرکات مخزن ماشین لباسشویی کمک می کنند. اگر یک فنر تعلیق شکسته شده باشد، مخزن دستگاه ممکن است پایداری خود را از دست بدهد و در طول عملیات شستشو لرزش و ارتعاش ایجاد کند